Voorontwerp ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan om het nieuwbouwplan Hof van Hoop mogelijk te maken ligt ter inzage bij de gemeente Etten-Leur. Tot en met 21 februari kan iedereen het plan inzien en reageren op het ontwerp.

Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden om 19 eengezinswoningen en 14 appartementen mogelijk te maken op de plek van de voormalige melkfabriek aan de Brabantlaan/Sportparklaan.

Bekijk het voorontwerp bestemmingsplan op de website van de gemeente Etten-Leur.