Ook in Etten-Leur gasloos bouwen

Onlangs heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli 2018 nieuw te bouwen woningen niet meer op het aardgasnet aangesloten mogen worden. Een woning aansluiten op het gasnet was voorheen geen optie, maar een verplichting. Dit betekent ook voor de gemeente Etten-Leur dat aanvragen voor een omgevingsvergunning om een woning te bouwen, die na 30 juni 2018 worden ingediend, hieraan moeten voldoen.

De gemeente Etten-Leur adviseert iedereen die een woning laat bouwen zich goed in te laten lichten door een aannemer en installateur. Lees meer.