Ontwerp bestemmingsplan Hof de Hoop

Van 29 maart tot en met 9 mei 2018 ligt het ontwerp bestemmingsplan voor het nieuwbouwplan Hof de Hoop ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur.

Het bestemmingsplan is nodig om op het terrein aan de Brabantlaan 19 eengezinswoningen en 2 urban villa's met appartementen te maken, meldt de gemeente Etten-Leur. Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen reageren op het ontwerp bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn naast de woningen ook de wegen, het groen en de parkeerplaatsen opgenomen. Voor de bouw van de woningen heeft de gemeente tevens te kennen gegeven hogere geluidswaarden voor het verkeer over het naastgelegen spoor vast te stellen.

Het terrein van de voormalige melkfabriek De Hoop ligt al enige tijd braak. Recent zijn ook de nieuwe straatnamen in het nieuwbouwplan bekend gemaakt: Hof de Hoop en Zuivelpad.