Bestemmingsplan vastgesteld

In de gemeenteraadsvergadering van 19 juni is het bestemmingsplan om woningbouw aan de Brabantlaan mogelijk te maken vastgesteld. Tot en met 16 augustus ligt het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Brabantlaan 19 eengezinswoningen en 2 urban villa's met appartementen te bouwen. Naar verwachting zal de verkoop van deze woningen starten in het 3e kwartaal 2018.