Nieuws

In het afgelopen kwartaal zijn er via NVM makelaars in de regio West Brabant ongeveer net zoveel woningen verkocht als in het eerste kwartaal vorig jaar. 

Van 29 maart tot en met 9 mei 2018 ligt het ontwerp bestemmingsplan voor het nieuwbouwplan Hof de Hoop ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur.

In het voormalige pand van de Rabobank worden 15 koopappartementen gebouwd. De begane grond is bestemd voor commerciële ruimten.

De straatnamen voor het nieuwbouwplan aan de Brabantlaan zijn bekend: Hof de Hoop en Zuivelpad. De namen verwijzen naar de oude melkfabriek De Hoop die op het terrein heeft gestaan.

Het plan om 200 woningen op het terrein van het Hooghuys te bouwen is nog niet uitgewerkt. Naar verwachting zal dit in de loop van 2018/2019 gebeuren zodat de bouw in 2020 kan starten, meldt BNdeStem.

Het voorontwerp bestemmingsplan om het nieuwbouwplan Hof van Hoop mogelijk te maken ligt ter inzage bij de gemeente Etten-Leur. Tot en met 21 februari kan iedereen het plan inzien en reageren op het ontwerp.

In West-Brabant zijn het afgelopen kwartaal door NVM makelaars bijna 400 woningen verkocht. Dat zijn er meer dan hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor (+12,2%) en het voorafgaande kwartaal (+7,3%).

Het Juvenaat gebouw op het Edward Poppe terrein blijft behouden, dat heeft de gemeenteraad afgedwongen. Het pand moet in zijn geheel behouden blijven. Verder heeft de raad vastgesteld dat er maximaal 120 woningen mogen komen. 

Aan de Brabantlaan in Etten-Leur worden de verpauperde panden op het voormalige terrein van de melkfabriek vervangen door nieuwe woningen. In overleg met de buurt is het nieuwbouwproject uitgewerkt. 

Het volgend schooljaar 2018-2019 zal basisschool 't Carillon verhuizen naar de nieuwe brede school Sonate. De oude locatie van deze school zal daarna plaats maken voor woningbouw.