Spoorzone Juvenaat

Ligging

Het nieuwbouwplan Spoorzone Juvenaat ligt ten noorden van het treinstation van Etten-Leur. Het voormalige kloostercomplex, het juvenaat en de bijbehorende sportvelden op het terrein aan de Edward Poppelaan zijn al enige tijd niet meer in gebruik. De schoolgebouwen, die er ook stonden, zijn de afgelopen jaren vervangen door woningen en een brede school. Met openbaar vervoer is deze locatie, gezien de nabijheid van het station, zeer goed bereikbaar. Met de auto kost het zo'n 10 minuten om de snelweg A58 te bereiken. 

Het centrum van Etten-Leur met diverse winkelvoorzieningen ligt nabij. Het winkelgebied is te voet in ca. 15 minuten te bereiken. Een supermarkt is op fietsafstand in het centrum van Etten-Leur of bij het winkelgebied rondom het Van Bergenplein.

Beoogde invulling

De gemeente Etten-Leur heeft kaders voor het plan Spoorzone Juvenaat opgesteld. Medio januari 2017 is dit besproken met omwonenden. Op een deel van de sportvelden is reeds een plan ontwikkeld voor 74 sociale huur appartementen. Deze zijn levensloopbestendig en worden in de toekomst door de Woningstichting Etten-Leur verhuurd. De bouw hiervan is in 2017 gestart. Ook de bestemming van het overige deel van de sportvelden is enige jaren geleden al gewijzigd naar een woonbestemming. Voor het voormalige kloostercomplex en het juvenaat zal de bestemming nog aangepast moeten worden. In totaal denkt de gemeente aan 100 woningen op het overgebleven deel van de sportvelden, het voormalige kloostercomplex en het juvenaat. Dit zijn vooral appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Waarschijnlijk in het middeldure en dure huur- en koopsegment.

Planning

Op de kaders, die uitgaan van sloop van het kloostercomplex en het juvenaat, zijn veel reacties binnen gekomen. Verschillende varianten om de gebouwen, of delen ervan, te behouden zijn besproken. In december 2017 heeft de gemeenteraad afgedwongen dat het voormalige internaat en juvenaat Edward Poppe behouden blijft. De verkoopprocedure waarbij marktpartijen kunnen inschrijven kan begin 2018 verder uitgewerkt worden.