Schoenmakershoek-Noord

Ligging

Schoenmakershoek-Noord is het meest noordoostelijke puntje van de wijk Schoenmakershoek. De gemeente heeft dit gedeelte voorlopig op de lange baan geschoven omdat eerst Schoenmakershoek-Oost afgemaakt moet worden. Het gebied ligt tussen de Busschieterslaan, de Tuindersweg en de Donkerstraat.

Dichtbij Schoenmakershoek zijn er rondom het Van Bergenplein verschillende winkels voor de dagelijkse boodschappen. De snelweg A58 en het treinstation liggen op enige afstand. Er loopt een busverbinding langs de wijk. Aan de rand van Schoenmakershoek liggen de jachthaven De Turfvaart en de Westpolderplas.

In de wijk Schoenmakershoek en de aangrenzende wijk De Keen zijn verschillende basisscholen te vinden.

Beoogde invulling

Voor Schoenmakershoek-Noord is geen invulling bekend. Er is wel aangegeven dat dit gebied nog een aangepaste bestemming, beoogd voor woningbouw, zal krijgen.

Planning

Schoenmakerhoek-Noord zal afhankelijk van de belangstelling van geïnteresseerden ontwikkeld en gebouwd gaan worden. Bij voldoende belangstelling kan met de gemeente overlegd worden of het mogelijk is om te starten met woningbouw op deze locatie.