De Streek

Ligging

De Streek ligt aan de Zuidkant van Etten-Leur, aan de rand van de wijk Grauwe Polder. Het gebied ligt tussen de geluidswal van de A58 en de bestaande woningen van de Grauwe Polder in. Het is een uitbreiding van de woonplaats Etten-Leur.

Vanuit deze locatie is zowel de snelweg als het centrum goed te bereiken. Basisscholen liggen op enige afstand, zo ook de winkelvoorzieningen. Het meest dichtbij zijn de winkels aan de Kerkwerve. Hier zijn onder andere een supermarkt, een bloemenwinkel en een drogisterij gevestigd. De winkels in het centrum van Etten-Leur bevinden zich op 10 minuten fietsafstand.

Beoogde invulling

De gronden grenzend aan de geluidswal worden ingericht met volkstuinen, sportvelden, groen, water en paden. Daarnaast is er ruimte voor vierhonderd woningen in De Streek. De straatnamen voor deze nieuwe woonwijk zijn reeds bekend. Eind juli 2015 heeft het College van B&W de straatnaam van de openbare ruimte aangepast naar Biesboschstraat. De eerdere naam, Biesboschweg, leek teveel op de bestaande straatnaam Liesbosweg.

Bouwbedrijf Sprangers ontwikkelt en bouwt het grootste gedeelte van de woningen in De Streek, 250 koopwoningen en 120 huurwoningen die straks door de Woningstichting Etten-Leur verhuurd gaan worden. Een ander deel van de gronden aan de Baroniestraat wordt ontwikkeld door bouwbedrijf Van Sundert. Zij ontwikkelen 10 vrijstaande woningen op het perceel. De woningen krijgen een kaveloppervlakte van 420 m2, kleiner dan de eerder afgesproken 1.000 tot 1.500 vierkante meter met de provincie. Voor de bouw van deze 10 woningen is het bestemmingsplan eind juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Planning

De verkoop van de woningen in de eerste fase in De Streek van Bouwbedrijf Sprangers is gestart in maart 2016. Rond diezelfde tijd is ook de verkoop van de 10 vrijstaande woningen van Bouwbedrijf van Sundert gestart. Inmiddels zijn alle woningen in de eerste fase verkocht en zijn de eerste twee koopwoningen eind mei 2017 opgeleverd. In juli is de verkoop van de volgende fase gestart.