Brabantlaan

Ligging

De toekomstige nieuwbouwlocatie Hof van Hoop ligt aan het einde van de eveneens genoemde straat Brabantlaan. Op deze locatie was vroeger melkfabriek De Hoop gevestigd. De dichtbij gelegen spoorwegovergang is tegenwoordig alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk.

Vanaf de locatie zijn de winkelgebieden in Etten-Leur, in het centrum en aan het Van Bergenplein, met de fiets gemakkelijk te bereiken in ca. 15 minute. De dichtsbijzijnde basisscholen zijn D'n Overkant aan de Edward Poppelaan en De Hasselbraam aan de Beukenlaan.

Beoogde invulling

De locatie aan de Brabantlaan wordt ingevuld met woningbouw door de Bunte Vastgoed Zuid. Er worden twee urban villa's (kleinschalige appartementencomplexen) met ieder zeven woningen gebouwd en 19 eengezinswoningen met grotendeels rijwoningen en een paar twee-onder-één-kapwoningen. De nieuwe huizen vormen straks een geluidsbuffer voor de woningen die al aan de Sportparkstraat staan. Aanmelden als belangstellende kan via de website van Hof van Hoop.

Planning

De nodige procedures moeten doorlopen worden om woningbouw aan de Brabantlaan mogelijk te maken. In januari 2018 is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en inmiddels hebben het College van Burgemeester en Wethouders het bestemmingsplan medio juni 2018 vastgesteld. Er wordt verwacht dat in het 3e kwartaal 2018 gestart kan worden met de verkoop van woningen.